Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail
Spread the love

ΤΟ ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΦΙΚΤΟ

Από τη μελέτη των στατιστικών των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 μπορούμε να δούμε τα ποσοστά των γραπτών σε κάθε μάθημα που η βαθμολογία τους κυμάνθηκε από 18 έως 20.

Σημειώνεται ότι τα παρακάτω ποσοστά δεν επηρεάζουν σε κανένα βαθμό τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.

Οι υποψήφιοι με υψηλές προσδοκίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σε κάποια μαθήματα δε θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός το άριστα αλλά η όσο το δυνατόν καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους συνυποψήφιούς τους.

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
– Νεοελληνική Γλώσσα: 1,15%
 Αρχαία Ελληνικά: 2,71%
 Ιστορία Ο.Π.: 12,34%
 Λατινικά: 20,25%
– Βιολογία Γ.Π.: 12,50%

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
– Νεοελληνική Γλώσσα: 2,02%
– Φυσική: 25,56%
 Χημεία: 23,92%
– Βιολογία Ο.Π.: 19,48%
– Μαθηματικά Ο.Π.: 4,39%

Ο.Π. Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
 Νεοελληνική Γλώσσα: 0,25%
 Μαθηματικά Ο.Π.: 0,46%
– Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ): 14,17%
– Βιολογία Γ.Π.: 9,10%
– Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ): 11,60%

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στα παραπάνω μαθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα Μαθηματικά Γ.Π. και η Ιστορία Γ.Π. που εξετάστηκαν οι περσινοί υποψήφιοι για να έχουν πρόσβαση στις Παιδαγωγικές Σχολές αφού πλέον οι συγκεκριμένες σχολές δεν εντάσσονται σε ξεχωριστό Επιστημονικό Πεδίο.

[Via]