Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail
Spread the love

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΑΛ 2017 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

(περιλαμβάνει και Πανεπιστημιακά Τμήματα)

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ: Στο  (ΦΕΚ 545/Β/22-02-2017το Υπουργείο Παιδείας καθόρισε τα τμήματα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορεί ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ ανά τομέα,  να δηλώσει στο μηχανογραφικό 2017.

Με την ομαδοποίηση στα τμήματα αυτά, ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ έχει άμεση εικόνα  των  τμημάτων των ΑΕΙ που μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό 2017.

Το άρθρο όμως είναι χρήσιμο και για κάθε μαθητή που σκέφτεται να επιλέξει το ΕΠΑΛ αφού άμεσα μπορεί να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα των ΑΕΙ που μετέχουν στο μηχανογραφικό 2017.

Τονίζουμε ότι το μηχανογραφικό αφορά τομείς ΕΠΑΛ της τωρινής Γ΄τάξης. Το επόμενο σχολικό έτος οι τομείς αλλάζουν και γίνονται εννέα.  Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή του νέου ΕΠΑΛ (αφορά τις φετινές Α΄και Β΄ τάξεις και από του χρόνου και την Γ΄τάξη) στο (power point).

             Το μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 ανά ειδικότητα:

[Via]