Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη στα ΕΠΑΛ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Έγγραφο Φ6/54434/Δ4/3-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας δίνει διευκρινίσεις για τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ

Διευκρινίσεις για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ’ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ

Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ και σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

2ο. Έγγραφο Φ6/54437/Δ4/3-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ανατομία – Φυσιολογία II» και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ» της Γ’ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ» της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας και του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας, αντίστοιχα, διευκρινίζεται ότι από την ενότητα 7.3 του Κεφαλαίου 7: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2018

Σχετικές είναι οι Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/Β/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017
(ΦΕΚ 3602/Β/12-10-2017) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν την διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για τις εξετάσεις 2018.

[Via]