Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Την ανασυγκρότηση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου και την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ, συμπεριέλαβε στο Πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης το υπουργείο Παιδείας, μεταξύ των αλλαγών που θα γίνουν στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας.

Πρόκειται όμως για μια απλή περιγραφή δύο δράσεων, χωρίς να δίνεται η παραμικρή λεπτομέρεια για τα παραπάνω. Με δεδομένες δε τις δύο προηγούμενες «αποτυχημένες» προσπάθειες του υπουργού Παιδείας να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο εξεταστικό σύστημα και το σύνθημα ‘κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων’ να … πηγαίνει και να έρχεται, οι δυο αυτές φράσεις που περιλαμβάνονται στο Πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης προκαλούν δυσπιστία.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2018: ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ Ή ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ

Ακόμη στο ίδιο κείμενο γίνεται λόγος για «αναμόρφωση» του θεσμού των πειραματικών σχολείων με το περίφημο Πολυνομοσχέδιο που συντάσσεται για το θέμα στο υπουργείο Παιδείας και αναμένεται επί μήνες και για νέο σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται επίσης η «κανονικοποίηση και εξορθολογισμός των μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και αυστηρός έλεγχος του κόστους κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος».

Να σημειωθεί ότι τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους για τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα όπως όφειλαν στο υπουργείο Παιδείας και την ειδική αρμόδια επιτροπή του, αλλά απαντήσεις δεν έχουν πάρει ως σήμερα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απαντήσουν σε όλους τους νέους που επιθυμούν αυτή την περίοδο να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για μεταπτυχιακά την επόμενη χρονιά.

Αυτό τονίζεται στο Πολυνομοσχέδιο «για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» όπου περιγράφονται οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα της Παιδείας:

Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας, εργασίας και παραγωγικών δραστηριοτήτων και η αξιοποίηση του σημαντικότερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που είναι το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, αναφέρεται στο Πολυνομοσχέδιο.

Προστίθεται ότι ο νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός θα πρέπει να αποβλέπει κατά προτεραιότητα στην αναστροφή των συνεπειών της μακροχρόνιας ύφεσης, στην ανακοπή του φαινομένου φυγής του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain), στη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών, των πόρων και μέσων καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Στο Πολυνομοσχέδιο, συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ θα προωθηθούν μία σειρά μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης:

• Νομοθέτηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

• Εφαρμογή νέου Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας με τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Ολιγοθέσιου Δημοτικού και του Ολοήμερου Προγράμματος στα 830 Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια) με την εισαγωγή όλων των διδακτικών αντικειμένων που υπάρχουν σήμερα στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά.

e-eggrafes: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

• Σταδιακή μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, από 25 σε 22, σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Μείωση σε 25 των μαθητών/τριών των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού του ΓΕΛ και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

• Επέκταση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Σταδιακή επέκταση σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• Ανανέωση και εξορθολογισμός των ωρολογίων προγραμμάτων και της διδακτέας ύλης και προετοιμασία νέων προγραμμάτων σπουδών και νέου διδακτικού υλικού.

• Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης και της παιδαγωγικής Freinet στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

• Ανασυγκρότηση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ.

• Ενίσχυση μη εξετασιοκεντρικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών/τριών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημιουργικές και συνθετικές εργασίες).
• Εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

• Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής στην κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη και την ομαλή ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την αύξηση των δομών, τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου για ΑΜΕΑ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018: ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

• Δημιουργία νέας δομής και περιεχομένου του Επαγγελματικού Λυκείου. Νέα Προγράμματα Σπουδών. Καθιέρωση και λειτουργία 4ου μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας σταδιακά σε όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

• Δημιουργία διετών δομών που θα δίνουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών εντός των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και στις οποίες θα έχουν προνομιακή πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

• Ενίσχυση της εκπαίδευσης των προσφύγων, των μεταναστών και των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, των παιδιών Ρομά και των μουσουλμανοπαίδων.

• Ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ήδη λειτουργούν 794 τάξεις υποδοχής σε δημοτικά σχολεία της χώρας και 181 τάξεις σε δευτεροβάθμια σχολεία.

• Αποτίμηση και επανασχεδιασμός του θεσμού των πειραματικών και των προτύπων σχολείων, με επέκταση των πειραματικών σχολείων και στην επαγγελματική και στην ειδική εκπαίδευση.

• Δημιουργία Δικτύου Συστήματος Βιβλιοθηκών σε 1.000 Δημοτικά.
Επαναλειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης που θα εξασφαλίζει τη διαρκή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

• Θεσμοθέτηση πλαισίου Σχεδιασμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

• Νομοθετική πρωτοβουλία για νέο θεσμικό πλαίσιο Επιλογής Στελεχών της εκπαίδευσης και σχεδιασμός και θεσμοθέτηση πλαισίου Αξιολόγησής τους, σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2018

• Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

• Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και σύνδεσή τους με τα Ερευνητικά Κέντρα σε ενιαίο χώρο, δημιουργία Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

• Ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού των ιδρυμάτων με την πρόσληψη νέων μελών επιστημονικού προσωπικού.

• Ανάπτυξη προγραμμάτων υποτροφιών με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την αξιοποίηση του νέου επιστημονικού δυναμικού.

• Κανονικοποίηση και εξορθολογισμός των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και αυστηρός έλεγχος του κόστους κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.

• Αλλαγές στη Διοίκηση των Πανεπιστημίων: αλλαγές στον τρόπο εκλογής των διοικήσεων, επαναφορά πρυτανικού συμβουλίου, φοιτητική συμμετοχή στα όργανα, κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρυμάτων.

• Δυνατότητες για συνδεδεμένα πτυχία (joint degrees).

• Ενίσχυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου, αλλαγή των διαδικασιών πρόσβασης.

• Απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων με στόχο την παύση των εργολαβιών για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

• Ενδυνάμωση της συνέργειας των ελληνικών ιδρυμάτων με ομοταγή ευρωπαϊκά και μη ώστε να προαχθεί η έρευνα, η διδασκαλία και ο πολιτισμός.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

 

• Χαρτογράφηση ελληνικών εδρών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και τμημάτων ελληνικής γλώσσας (ΤΕΓ) με σκοπό τη διαβάθμιση αναγκών για την προώθηση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό (γλώσσα – πολιτισμός).

• Λειτουργία των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

• Υποστήριξη και ανάπτυξη υποδομών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
• Ενίσχυση του ερευνητικού προσωπικού της χώρας.

• Υποστήριξη των νέων επιστημόνων μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες, χρηματοδότησης ερευνητικών έργων μεταδιδακτόρων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που λειτουργεί από το 2016.

• Υποστήριξη του ερευνητικού έργου μελών ΔΕΠ/Ερευνητών και προκηρύξεις για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού από το ΕΛΙΔΕΚ με σκοπό την ανάσχεση της φυγής τους στο εξωτερικό.

• Διασύνδεση των ερευνητικών φορέων και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία με την προκήρυξη Β’ κύκλου της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ : ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ – ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εμβληματικών δράσεων σε τομείς εθνικής προτεραιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Πολιτισμός και Επιστήμη, Ιατρική Ακριβείας, Αγροδιατροφή, Κλιματική Αλλαγή.
Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας:
α) Δημιουργία και λειτουργία του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund με ειδικό Ταμείο Καινοτομίας για τη δημιουργία και στήριξη νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων και start ups.
β) Στήριξη και ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τμημάτων R&D εγχώριων επιχειρήσεων και προσέλκυση στην Ελλάδα εταιρειών υψηλής έντασης γνώσης από το εξωτερικό.
γ) δημιουργία συστάδων καινοτόμων επιχειρήσεων (clusters) και Κέντρων Ικανοτήτων (competence centers).
Ενίσχυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών μέσω της υλοποίησης Ευρωπαϊκών ή Διακρατικών Συμφωνιών.

[via]