Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΕΛ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Σχετική εικόνα

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έγινε η κατάταξη των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων στα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία (ΦΕΚ B΄ 115/25-1-2019).


Το έγγραφο σε μορφή pdf.

[via]