Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2995/2017 η Υ.Α. που ορίζει:
 
– την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και 
 
– τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τα ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.