Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2018: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μεγάλη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού μορίων υποψηφίων ΕΠΑΛ

Από φέτος, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα έχουν δύο σύνολα μορίων από τα εξεταζόμενα μαθήματα που θα εξεταστούν στις αντίστοιχες εξετάσεις.
Υπολογισμός μοριων και πιο συγκεκριμένα, θα έχουν:
 έναν αριθμό μορίων για τις σχολές και τμήματα του τομέα τους (πχ. Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας) που θα προκύπτει κατά 70% από τα μαθήματα ειδικότητας και
– έναν αριθμό μορίων για τις κοινές σχολές (Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές Σχολές, ΑΕΝ, ΤΕΦΑΑ κτλ.) που θα προκύπτει κατά 70% από τα μαθήματα «Μαθηματικά» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα».

Σημειώνεται ότι μέχρι πέρσι δεν είχε υπήρχε αυτή η πρόβλεψη και ο υπολογισμός των μορίων γινόταν με βάση την πρώτη περίπτωση.

Δείτε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με αναλυτικά στοιχεία.

 
ΦΕΚ Β΄ 983/2018 – Υ.Α. Αριθμ. Φ.151/43612/Α5 – Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – Άρθρο 15 Συντελεστές βαρύτητας – Τρόπος υπολογισμού μορίων
 
1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του Τομέα αποφοίτησής τους καθώς και της Κοινής Ομάδας όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας καθορίζονται βάσει του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ. 1 της παρούσας:
− για το μάθημα «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
− για το μάθημα «Νέα Ελληνικά»/«Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 1,5
− για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
− για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
Β) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας:
− για το μάθημα «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5
− για το μάθημα «Νέα Ελληνικά»/«Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 3,5
− για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
 για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Γ) Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για όλα τα τμήματα που απαιτείται ορίζεται συντελεστής 1.
Δ) Για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
Ε) Για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
ΣΤ) Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100.
Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.