Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ίδρυση της Σχολής και το αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης συζήτησε διεξοδικά και απεφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού η οποία σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με έδρα το Ρέθυμνο.

Η νέα σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόκειται για μια καινοτόμο διεπιστημονική προσέγγιση που θα συνδυάζει και θα προωθεί την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα των τουριστικών σπουδών αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων (Οικονομία, Πληροφορική, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Φυσικό Περιβάλλον, Ιατρική κλπ) στα οποία το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ήδη συγκροτήσει εστίες αριστείας στα λειτουργούντα Τμήματά του.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018: 16-29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΓΕΛ / ΕΠΑΛ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να διαμορφώνουν την στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης, περιφέρειας, εθνικό ή διεθνές, συνυπολογίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του φυσικού, κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, την κατάσταση των υπηρεσιών και δικτύων, την φέρουσα ικανότητα του συστήματος και τις διεθνείς τάσεις.