Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018: ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές – Ποιοι έχουν πρόσβαση – Αποκλείονται οι υποψήφιοι του 3ου Ε.Π. – Γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου έχουν πρόσβαση σε τέσσερα επιστημονικά πεδία (Ε.Π.) του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Δείτε τον σχετικό πίνακα.

Αποτέλεσμα εικόνας για πανελλαδικεσ 24

Ποιοι έχουν πρόσβαση στις Αστυνομικές Σχολές

Οι Αστυνομικές Σχολές δηλώνονται από υποψηφίους του 1ου, 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου (Ε.Π.). 

 Οι υποψήφιοι Ανθρωπιστικών Σπουδών που εξετάζονται πανελλαδικά στα Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Λατινικά και έχουν πρόσβαση στα τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Νομική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Παιδαγωγικά, Σχολές Αστυνομίας κ.α.). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία.

– Οι υποψήφιοι Θετικών Σπουδών που εξετάζονται πανελλαδικά στα Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και έχουν πρόσβαση στα τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (Πολυτεχνεία, Μαθηματικό, Φυσικό, Πληροφορική, Παιδαγωγικά, Σχολές Αστυνομίας κ.α.). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική.
– Οι υποψήφιοι Οικονομίας και Πληροφορικής που εξετάζονται πανελλαδικά στα Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα, ΑΕΠΠ και ΑΟΘ και έχουν πρόσβαση στα τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Παιδαγωγικά, Σχολές Αστυνομίας κ.α.). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και την Οικονομία.

Ποιοι δεν έχουν πρόσβαση στις Αστυνομικές Σχολές

– Όσοι υποψήφιοι Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν επιλέξει ως εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία Γ.Π. αντί των Λατινικών δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Αστυνομικές Σχολές.
– Όσοι υποψήφιοι Οικονομίας και Πληροφορικής έχουν επιλέξει ως εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία Γ.Π. αντί του ΑΟΘ δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Αστυνομικές Σχολές.
 Οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών που εξετάζονται στη Βιολογία, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία έχουν πρόσβαση στα τμήματα του 3ου Ε.Π. (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική) και δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Αστυνομικές Σχολές. Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω τμήματα έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τη Χημεία και τη Βιολογία.
Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι του 3ου Ε.Π. δίνοντας τα παραπάνω 4 μαθήματα δεν έχουν πρόσβαση στις σχολές της Αστυνομίας όπως έχουν οι υποψήφιοι των άλλων τριών επιστημονικών πεδίων. Απαιτείται, επιπρόσθετα, να εξεταστούν και σε πέμπτο μάθημα και μάλιστα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού. Όμως, λόγω των υψηλών απαιτήσεων τόσο της Βιολογίας προσανατολισμού όσο και των Μαθηματικών προσανατολισμού, οι υποψήφιοι είναι δύσκολο να συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία με αποτέλεσμα να μην έχουν ιδιαίτερες πιθανότητες για να πετύχουν την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές.

Γιατί δεν εντάσσονται οι Αστυνομικές Σχολές στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα ένταξης των Αστυνομικών Σχολών στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, για το σχολικό έτος 2017-2018, δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων βαρύτητας αυτού αφενός δε σχετίζεται σε ικανό βαθμό με τις βασικές γνώσεις που καλείται να έχει ο υποψήφιος για τις Αστυνομικές Σχολές, όσο με εκείνες των υπολοίπων Επιστημονικών Πεδίων, αφετέρου η πρόσβαση των υποψηφίων σε αυτό, δεν εξασφαλίζεται ισότιμα για όλους τους υποψήφιους, εξαιτίας των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το επίπεδο του ανταγωνισμού και θέτοντας σε πλεονεκτική θέση τους υποψήφιους που προέρχονται από την ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών έναντι των υπολοίπων υποψηφίων.
Ως εκ τούτου, με το ισχύον σύστημα εξασφαλίζεται η δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις να έχουν πρόσβαση στις Αστυνομικές Σχολές, εξεταζόμενοι σε ίσο αριθμό μαθημάτων, ανεξαρτήτως της επιθυμίας του εκάστοτε υποψηφίου να επιλέξει να εξεταστεί και σε επιπλέον μάθημα, για να έχει πρόσβαση και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.