A password will be e-mailed to you.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα: Ετοιμάζονται για «σφαγή» υποψηφίων; Η δημιουργία της Τράπεζας Θεμάτων επιχορηγείται με κονδύλι 937.912 ευρώ

Τα πάνω-κάτω στις πανελλαδικές εξετάσεις φέρνει έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Νίκη Δανδόλου. Tο οποίο αναφέρει ότι η πολυσυζητημένη Τράπεζα Θεμάτων που επανέφερε η κ.Νίκη Κεραμέως, σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί και στις Πανελλήνιες εξετάσεις!

Το έγγραφο αυτό, που δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου, προκαλεί προβληματισμό και απορίες στην εκπαιδευτική κοινότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή για την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, η χρήση της προβλεπόταν να γίνει μόνο στις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) των τριών τάξεων του Λυκείου.

Ενας προβληματισμός λοιπόν αφορά το αν η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων επιτρέπεται στις πανελλήνιες ενώ ο νόμος δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί, μιλούσαν για σχεδιαζόμενη «σφαγή» υποψηφίων και στις πανελλήνιες προς όφελος βέβαια των ιδιωτικών δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επικαλούμενοι τα ποσοστά απορριπτέων που είχαν εκτοξευθεί όταν πρωτοεφαρμόστηκε ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων. Επίσης ζητήματα προκύπτουν ως προς το ρόλο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων σε περίπτωση που πράγματι εφαρμοστεί η Τραπεζα Θεμάτων στις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν πρόκειται περί λάθους διατύπωσης. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει:

Ο πρόσφατος νόμος «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (4692/2020 – ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), της κ.Κεραμέως, που επαναθέσπισε την Τράπεζα Θεμάτων προβλέπει τα εξής:

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Άρθρο 9)

1. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α′ και Β′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021

2. Η Τ.Θ.Δ.Δ συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Ομως, η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου (δείτε την ολόκληρη ΕΔΩ) και υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Νίκη Δανδόλου, λέει άλλα πράγματα:

Συγκεκριμένα,καλεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1. Η δράση προσβλέπει στη δημιουργία και χρήση Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), από την οποία τίθεται το 50% των θεμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές, τις απολυτήριες και τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες:

• Διοίκηση, Παραγωγή & Διαχείριση Περιεχομένου, καθώς και Επιστημονική υποστήριξη της Πράξης (ΙΕΠ): Αφορά στην επιστημονική υποστήριξη της ΤΘΔΔ, τη δημιουργία του περιεχομένου της και την οργανωτική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της δράσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

• Δημοσιότητα της δράσης: Αφορά στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για τους στόχους, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της δράσης.

• Εξωτερική Αξιολόγηση της δράσης: Αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Η Τράπεζα Θεμάτων είναι μια προσεκτικά και συστηματικά οργανωμένη συλλογή εξεταστικών αντικειμένων η οποία, με τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής, επιτρέπει την καταχώρηση, αποθήκευση, ανάκτηση και αξιοποίηση κάθε αντικειμένου με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) και στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του.

Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Για το σκοπό αυτόν, το ΙΕΠ θα χρηματοδοτηθεί και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια [συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)] με συνολικό ποσό 937.912,00 Ευρώ.

Να σημειωθεί εδώ, ότι οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών για την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων δεν είναι λίγες. Ενδεικτικά, ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θέμης Κοτσιφάκης όταν προ μηνών το σχετικό νομοσχέδιο συζητείτο στη Βουλή, απέστειλε στοιχεία για το τι συνέβη  το 2013-2014.

‘Οπως προκύπτει μεταξύ άλλων, με την πρώτη εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων το ποσοστό μετεξεταστέων στην Α’ Λυκείου απο 4,2% την προηγούμενη χρονιά αρχικά εκτινάχθηκε στο…23,3%! Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, το Υπ. Παιδείας θορυβήθηκε και έγινε διόρθωση στον τρόπο υπολογισμού του Μ.Ο. προαγωγής και έπεσε το ποσοστό των μετεξεταστέων από 23,3% σε 16% και τελικά απορρίφθηκε το 10% των μαθητών.

Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές οπως λχ η Ζάκυνθος, αρχικά έμειναν μετεξεταστέοι το …46% των μαθητών, ενώ σε άλλες οπως η Νέα Σμύρνη, το ποσοστό των μετεξεταστέων αυξήθηκε…40 φορές (!) και απο 0,6% που ήταν πριν την εφαρμογή της τράπεζας έφτασε στο 22,5%.

Απομένει να δούμε αν η αναφορά της εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης για εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων και στις πανελλαδικές έχει βάση και αν ναι, πότε σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας να την εφαρμόσει και ποιός θα είναι τότε ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. 

[via]