Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

Οι Πανελλήνιες 2019 έχουν ήδη μπει για τα καλά στο μυαλό των υποψηφίων που θέλουν να συμμετάσχουν και ήδη έχουν ξεκινήσει το εντατικό διάβασμα για να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις και να μπουν στη σχολή της επιθυμίας τους. Οι υποψηφιοι που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις,  θα εξεταστούν στα μαθήματα που αφορούν την ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων.Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.

Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:

[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΓΕΛ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:

[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (στις δυο παραπάνω περιπτώσεις) θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές , για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

[via]