Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 και Σχολές Λιμενικού Σώματος

Μετά από πολλά ερωτήματα αναγνωστών σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Λιμενικού Σώματος μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Α. Σύμφωνα με το ν. 4504/2017 (ΦΕΚ A΄ 184/2017), η εισαγωγή στις Σχολές

 Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

– Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και

 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

πραγματοποιείται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Β. Η ένταξη των σχολών αυτών στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 θα πραγματοποιηθεί εφόσον έχει εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα για τη ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων των σχολών στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως τις 31/1/2018.
Γ.  Αν το ανωτέρω διάταγμα εκδοθεί μετά τις 31/1/2018, η ένταξη των σχολών αυτών στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

Δ. Δεν είναι γνωστές οι διαδικασίες εισαγωγής στις Σχολές Λιμενικού Σώματος (προϋποθέσεις εισαγωγής σπουδαστών, προκαταρκτικές εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες, ποσοστά εισακτέων ανά κατηγορία κτλ). Αυτές θα καθοριστούν στη συνέχεια με απόφαση των υπουργών Ναυτιλίας και Παιδείας.
Πηγή: panelladikes24.blogspot.gr