Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί να λειτουργήσουν 1460 ολιγομελή τμήματα στα ΕΠΑΛ σε σύνολο 5465 (δηλ. το 27% των τμημάτων είναι ολιγομελή).

Αυτό τονίζει ο υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης, απαντώντας σε αναφορά των Βουλευτών Γ. Λαμπρούλη και Κώστα Στεργίου σχετικά με τη λειτουργία του ολιγομελούς τμήματος της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας.

Ειδικότερα ο πίνακας με τα ολιγομελή τμήματα, ανά τάξη έχει ως εξής:

“Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η ηγεσία του ΥΠΠΕΘ τα Επαγγελματικά Λύκεια”, σημειώνει ο κ. Μπαξεβανάκης. Επίσης υπογραμμίζει: “Οι εκπαιδευτικές μας αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με βάση τους αριθμούς, γιατί πίσω από αυτούς υπάρχουν άνθρωποι (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί) και ιδιαιτερότητες συνθηκών. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις”.

Σχετικά με το 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρει τα εξής στην απάντησή του:

Α. Σχετικά με τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β ́/21-08- 2017) με θέμα «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α ́ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β ́ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

Β. Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.12099/3-11-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας από τα 51 ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ, εγκρίθηκε η λειτουργία 48 τμημάτων, είτε από την ΠΔΕ Θεσσαλίας είτε από το ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Y.A 134644/Δ4/8-8-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β/21-8-2017).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : Αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ – Μείωση των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων

Γ. Συγκεκριμένα, στο 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας με την Υ.Α. 1470/20-9-2017 (ΑΔΑ: Ω0194653ΠΣ- ΥΤ5) εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-18 η λειτουργία της ειδικότητας των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στην Γ ́ τάξη. Η λειτουργία του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στη ανωτέρω σχολική μονάδα με 05 μαθητές στη Β ́ τάξη δεν εγκρίθηκε. Σε κοντινή σχολική μονάδα,7ο ΕΠΑΛ Λάρισας, λειτουργεί ο ίδιος Τομέας στην Β ́ Τάξη με 02 τμήματα (33 μαθητές). Η μετακίνησή τους στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ, δεν σημαίνει ότι θα καταργηθεί η ειδικότητα στην Γ ́ Τάξη του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον υπάρχει το απαιτούμενο μαθητικό δυναμικό.

Δ. Όσον αφορά γενικότερα την λειτουργία των τμημάτων στα ΕΠΑΛ σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Με βάση τη νομοθεσία προβλέπεται ανώτατος (25) και κατώτατος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης, τομέα ή ειδικότητας για να λειτουργήσει ένα τμήμα (15 στην Α ́, 13 στη Β ́ και 10 στη Γ ́ τάξη).

Ε. Για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται η μείωση του κατώτατου αριθμού, προκειμένου να είναι δυνατή η συγκρότηση τμήματος με λιγότερους μαθητές/- τριες (13 στην Α ́, 10 στη Β ́ και 8 στη Γ ́ τάξη). Ενώ σε μικρές νησιωτικές ή πολύ απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται ακόμα μικρότερος αριθμός μαθητών/-τριών για τη συγκρότηση τμημάτων (10 στην Α ́, 8 στη Β ́ και 6 στη Γ ́ τάξη).
Επιπλέον, σε περιοχές με δυσμενείς συνθήκες ή άλλες ιδιαιτερότητες δόθηκε η δυνατότητα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να εγκρίνουν τη λειτουργία τμημάτων με ακόμα μικρότερους αριθμούς.

Ζ. Επίσης υπάρχει η πρόνοια, όταν ένας τομέας ή ειδικότητα είναι ο μοναδικός/ή στον κάθε νομό, να μειώνονται κατά 20% οι κατώτεροι αριθμοί σε κάθε κατηγορία.

ΠΗΓΗ : www.esos.gr