Ο Κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω e-mail

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΥ

Υπολογισμός Μοριων 2019: Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα, βαθμοί των ειδικών μαθημάτων των πανελληνίων εξετάσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Πιο αναλυτικά παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το νέο Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019:ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020

Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντική Παρατήρηση:

Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2019

Ειδικά μαθήματα:

Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, όπως και για την Αρμονία και τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, ο βαθμός που πρέπει να καταχωρήσετε στην παρακάτω φόρμα είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα, στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

[via]