A password will be e-mailed to you.

Ζούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει με επιτυχανόμενο ρυθμό.  Καινούριες επιχειρήσεις γεννιούνται διαρκώς ενώ οι παλαιότερες καθίστανται ξεπερασμένες, εάν δεν προβούν σε ανανέωση. Ποιες θα πρέπει να είναι οι δεξιότητες των μελλοντικών υπαλλήλων;

Έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει ότι το 65% των θέσεων εργασίας στις οποίες τώρα απασχολούνται άτομα με βασικό μορφωτικό επίπεδο, στο μέλλον θα έχουν εκλείψει. Τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και το γνωστικό επίπεδο εξελίσσονται ταχύτατα.

Σε συνδυασμό με τις επιδράσεις της τεχνολογικής αυτοματοποίησης στο εργασιακό περιβάλλον προκύπτει το κρίσιμο ερώτημα :
Τι δεξιότητες πρέπει να διαθέτουν οι νέοι για να ανταπεξέλθουν στα επαγγέλματα του μέλλοντος ; 

Ο ειδικός σε θέματα εκπαίδευσης Tony Wagner έχει αφιερώσει τη ζωή του προσπαθώντας να δώσει απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Διεξάγοντας έρευνες στον τομέα της εκπαίδευσης, παίρνοντας συνεντεύξεις με «ηγέτες» της βιομηχανίας και μελετώντας το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό στο σύνολό του, ο Wagner έχει εντοπίσει επτά «επιδεξιότητες» που θα βοηθήσουν στην μελλοντική επιβίωση. Αυτές είναι οι ικανότητες και οι νοοτροπίες που χρειάζονται να διαθέτουν οι νέοι για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

7 δεξιότητες που πρέπει να διαθέτεις για τις δουλειές του μέλλοντος

1. Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

2. Συνεργασία μεταξύ δικτύων και διοίκηση μέσω επιρροής

3. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

4. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα

5. Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία

6. Αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών

7. Περιέργεια και φαντασία

Αναλυτικά οι δεξιότητες μελλοντικής εργασιακής «επιβίωσης»

1. Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

Ξοδεύουμε τόσο πολύ χρόνο να διδάξουμε τους μαθητές πώς να απαντούν σε ερωτήσεις, που συχνά παραμελούμε να τους διδάξουμε πώς να θέτουν εκείνοι τις ερωτήσεις. Το να θέτεις ερωτήματα και μάλιστα να μπορείς να κάνεις τη σωστή ερώτηση, είναι το θεμέλιο της κριτικής σκέψης.

Προτού καταφέρεις να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις κριτική ανάλυση και να αναρωτηθείς τί το προκαλεί.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων είναι δύο στοιχεία που  «συμβαδίζουν» αρμονικά.

Ο Wagner σημειώνει ότι σήμερα το εργατικό δυναμικό οργανώνεται πολύ διαφορετικά από ό, τι πριν από μερικά χρόνια. Αυτό που παρατηρούμε είναι διαφορετικές ομάδες να εργάζονται σε συγκεκριμένα προβλήματα, σε αντίθεση με συγκεκριμένες ειδικότητες.
Ο προϊστάμενός σου δεν ξέρει όλες τις απαντήσεις ούτε έχει τις λύσεις σε κάθε πρόβλημα – θα πρέπει να εργαστείτε, για να του τις βρείτε εσείς. Με το σύνολο των δεξιοτήτων, οικοδομείται το θεμέλιο της καινοτομίας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να «αμφισβητήσουμε» το status quo, την υπάρχουσα κατάσταση που βρίσκουμε, να αναλύσουμε με κριτική σκέψη το «καθεστώς» που υπάρχει, προτού μπορέσουμε να καινοτομήσουμε και να προτείνουμε μια εναλλακτική λύση.

2. Συνεργασία μεταξύ δικτύων και διοίκηση μέσω επιρροής 

Μία από τις σημαντικότερες τάσεις της σημερινής εποχής είναι η  αύξηση του υποφήφιου εργατικού δυναμικού.  Τα επόμενα πέντε χρόνια,  οι μη μόνιμοι και οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως αναμένεται να αποτελούν το 40% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Παρατηρούμε επίσης ένα μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων υπαλλήλων που εργάζονται μέσω διαδίκτυου. Οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν ομάδες εργαζομένων σε διάφορα γραφεία τους σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η τεχνολογία δίνει πλέον τη δυνατότητα για εργασία και συνεργσία χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, κάτι που είναι συναρπαστικό. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ  των δικτύων και των προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά όρια και με ριζικά διαφορετικά υπόβαθρα είναι ένα στοιχείο για το οποίο η σημερινή  νεολαία θα πρέπει να προετοιμαστεί.

Σύμφωνα με μία έκθεση του New Horizons για την εκπαίδευση, θα παρατηρήσουμε μια αυξανόμενη εστίαση στην παγκόσμια ηλεκτρονική – διαδικτυακή συνεργασία, όπου «τα ψηφιακά εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των αλληλεπιδράσεων γύρω από τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης».

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ηγεσία σε μία ομάδα δεν θα είναι πλέον η διοίκηση με εντολές από τους ανώτερους προς τους κατώτερους, αλλά θα γίνεται με δημιουργική και παραγωγική «επιρροή». Τελικά, όπως επισημαίνει ο Wagner, «Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες κάνουν σήμερα την αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες – προσπαθώντας να επηρεάσουν διαφορετικές ομάδες και στη συνέχεια να δημιουργήσουν συμμαχίες ομάδων που συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο».

3. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Ζούμε σε μία περίπλοκη, αβέβαιη, διφορούμενη πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να είστε σε θέση να προσαρμόσετε και να επαναπροσδιορίσετε τη στρατηγική του άλλου.

Στο βιβλίο τους «Κρίσιμη σκέψη: πώς να προετοιμάσουν τους μαθητές για έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο», ο Richard Paul και ο Dillion Beach σημειώνουν πως παραδοσιακά υπάρχει μία νοοτροπία «ρουτίνας», τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασία μας. Και τα δύο είναι σχεδιασμένα για μια τακτική και σταθερή διαδικασία.

«Μάθαμε πώς να κάνουμε κάτι μια φορά και στη συνέχεια απλά το επαναλαμβάνουμε, ξανά και ξανά. Η μάθηση σήμαινε να κάνουμε αυτή τη γνώση μια συνήθεια» σημειώνουν. «Αλλά τι πρέπει να κάνεις για να συνεχίσεις να μαθαίνεις; Να είσαι πρόθυμος και άνετος με τη διαρκή επανεκπαίδευση; ”

Στην μεταβιομηχανική εποχή, ο αντίκτυπος της τεχνολογίας επιβάλλει την ανάγκη να είμαστε ευέλικτοι και ικανοί να προσαρμοστούμε σε κάθε συνέπεια μιας απρόβλεπτης διαταραχής. Μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε τις δεξιότητες και τη νοοτροπία μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τις σημερινές ανάγκες και  να παραμερίσουμε όσα δεν μας είναι πλέον απαραίτητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΔΙΑΒΑΣΜΑ: ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΡΕΞΗ;

4. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα

Παραδοσιακά, η πρωτοβουλία ήταν ένα στοιχείο που επέλεγαν οι μαθητές να μην εισάγουν στη σχολική τους δράση.  Για τους περισσότερους φοιτητές, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας αφορούσε τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, καθώς τα προγράμματα των σπουδών τους δεν είχαν σχεδιαστεί για να εμπνέουν, να ανταμείβουν τους καινοτόμους.

Διδάσκουμε τη νεολαία μας να ηγηθεί; Την ενθαρρύνουμε να αναλάβει πρωτοβουλίες; Εξουσιοδοτούμε τους νέους να λύσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις;

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, ο Wagner διαπίστωσε ότι στα εταιρικά περιβάλλοντα, οι διευθυντές των επιχειρήσεων αγωνιωδώς αναζητούν εργαζόμενους που έχουν να προτείνουν νέες ιδέες και στρατηγικές βελτίωσης.

5. Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία

Μια μελέτη για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα έδειξε ότι περίπου το 89%  των εργοδοτών που ρωτήθηκαν για τους σημερινούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους χαρακτήρισαν «ανεπαρκείς» στην επικοινωνία.

Η σαφής επικοινωνία δεν είναι απλώς θέμα σωστής χρήσης της γλώσσας και της γραμματικής. Με πολλές περιπτώσεις, η επικοινωνία με σαφήνεια είναι μια επέκταση της σοφής σκέψης.

Μπορείτε να παρουσιάσετε πειστικά το επιχείρημά σας;  Μπορείτε να εμπνεύσετε τους άλλους με πάθος; Μπορείτε να καταγράψετε συνοπτικά τα κυριότερα σημεία αυτού που προσπαθείτε να πείτε; Μπορείτε να προωθήσετε τον εαυτό σας ή ένα προϊόν;

Είναι διάσημη η δήλωση του γνωστού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Richard Branson «Η επικοινωνία είναι η πιο σημαντική δεξιότητα που πρέπει να κατέχει ο κάθε ηγέτης. Είναι μια δεξιότητα που μπορείς να την αποκτήσεις και να τη χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις πολλές νέες ευκαιρίες».

6. Αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών

Ζούμε στον 21ο αιώνα, την εποχή της γνώσης και της πληροφορίας. Καθημερινά εισάγονται καινούρια δεδομένα, ικανά να «γεμίσουν»  10 εκατομύρια σκληρούς δίσκους Blu-ray!

Όπως όμως έχει αυξηθεί δραματικά  η πρόσβαση μας σε πληροφορίες τόσο έχει αυξηθεί και η πρόσβαση στην παραπληροφόρηση. Κατά την πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο, πολύ λίγοι μαθητές έχουν διδαχθεί πώς να αξιολογήσουν την πηγή και το περιεχόμενο των πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές εξελίσσονται συνεχώς καθώς επικαιροποιούμε τη βάση γνώσεων μας, πιο γρήγορα από ποτέ.

Στην εποχή των πλαστών ειδήσεων (fake news),  θα πρέπει ο κάθε ενεργός χρήστης να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις πληροφορίες που προέρχονται κι από διαφορετικές πηγές, με μια κριτική ματιά.

7. Περιέργεια και φαντασία

Η περιέργεια είναι ένας ισχυρός μοχλός για νέα γνώση και καινοτομία. Για να μπορέσουμε να οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον, χρειάζεται το αίσθημα της περιέργειας, η έξαψη της φαντασίας. Όπως είπε και ο Albert Einstein  «Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση». Χρειάζεται ισχυρή φαντασία για να οραματιστείς κάτι πρωτοποριακό, επαναστατικό και αφού το ανακαλύψεις στη συνέχεια να το εκτελέσεις.

Τροφοδοτούμε διαρκώς τους φοιτητές με τις πληροφορίες, αντί να τους δώσουμε τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να ανακαλύψουν τις απαντήσεις.

Μετασχηματισμός του μέλλοντος της εκπαίδευσης

Υπάρχει μια έντονη αντίφαση βέβαια ανάμεσα στις επτά αυτές δεξιότητες επιβίωσης του μέλλοντος και το επίκεντρο της σημερινής εκπαίδευσης.  Αντί να διδάσκουμε τους μαθητές να απαντούν σε ερωτήσεις, θα πρέπει να τους διδάξουμε να τις θέτουν. Αντί να τα προετοιμάζουμε για το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να τα προετοιμάσουμε για τη ΖΩΗ.

Εκτός από την προετοιμασία για έναν ικανό εργαζόμενο, πρέπει να επιδιώξουμε τη δημιουργία καλύτερων ηγετών και μάλιστα καινοτόμων. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα μεταμορφωθεί ριζικά το μέλλον της εκπαίδευσης και του εργατικού δυναμικού, αλλά και θα μεταμορφωθεί ο κόσμος που ζούμε!

 

ΠΗΓΗ : https://singularityhub.com